• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

رزومه وطرح درس اساتید

ردیف

نام گروه

نام رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

اعضای گروه

رزومه

طرح درس گروه

 

1

 

علوم تربیتی

آموزش و پرورش ابتدایی

آموزش و پرورش ابتدایی

آموزش و پرورش ابتدایی

کاردانی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

سید محمد موسوی

اسمعیل مهدیپور

ناهید اورک

رقیه رفعتی

پروانه نظرپور

حمید امامی

جهانبخش نصیری

رامین قربانی

دانلود

 

 

دانلود

دانلود

 

 

 

2

روان شناسی و مشاوره

روان شناسی

مشاوره مدرسه

 

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

محمدحسین محبی

مسعود شهبازی

یوسف پیرمرادی

سکینه حیدری

خسروی صالح بابری

معصومه جلیلی

ذوالفقاری

منظری

بیاتیانی

 

 

دانلود

 

 

 

3

 

 

مدیریت و حسابداری

حسابداری 

حسابداری

حسابداری

مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی

مدیریت صنعتی- مالی- دکتری تخصصی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

علی اکیر سرقلی

غلامعباس تقیان

محمد مرادی

شاهرخ بزرگمهریان

اله کرم صالحی

سیروس کرراهی مقدم

ایرج رشیدی

علیرضا مستوفی

مهران حافظی

لیلی نور علیزاده

سعید قانع

 

 

 

 

دانلود

 

 

 

4

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کاردانی پیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

شیرین ذیلایی

نگین کاظمی

فاطمه بهداروند

علی طاهری

سید کاوس صالحی

خاتون هزاریان

یاسین نامداری

پیمان اسدی

 

دانلود

 

دانلود

 

 

 

 

5

زیست شناسی

میکروبیولوژی

کارشناسی پیوسته

 

حسین محمدپور

محسن پورنیا

محمد رضا صفار

اعظم خدری

زهرا عاشوری

سید جلال امام

ساناز مولایی

رودابه الاسوند

پریسا چراغی

سحر حاتمی

مریم دارابپور

 

دانلود

دانلود

 

 

دانلود

 

 

 

6

 

علوم پزشکی

بهداشت عمومی

پرستاری

مامایی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

کارشناسی

مریم رستمی

مولود رسولی

پروین اسفندیاری نژاد

مرضیه سلیمانی نژاد

مرضیه جعفری

سمیه حاجی پور

اعظم چراغی

آرزو چراخی

 

 

دانلود

 

دانلود

 

 

7

 

عمران و معماری

کارهای عمومی ساختمان

مهندسی اجرایی عمران

مهندسی عمران

معماری

مهندسی معماری

کاردانی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

عبداله جمالی

شهرام ورناصری

نورالدین پیر خضری

علیرضا سوهانی

سعید بهزادی شیخ رباط

فرزاد صالحی

محمود خسروی

دانلود

 

دانلود

 

 

 

8

 

مکانیک

مکانیک خودرو

مهندسی فناوری ساخت و تولید-قالبسازی ناپیوسته

کاردانی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

محسن رحیم پور

محمد امین باغچه سرا

علی ظاهری

مهرداد آقابیگی

اسماعیل کیانپور

قاسم خواجه

دانلود

 

 

 

 

دانلود

 

 

9

 

 

 

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع- مدیریت پروژه

مهندسی صنایع- کیفیت و بهره وری

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

صابر ملا علیزاده

رضا سلطانی

محسن شکوهفر

محمود بهزادیانفر

محمد شریف زادگان

علیرضا آقابیگی

دانلود

دانلود

 

 

 

دانلود

 

 

10

 

کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

 

احسان پور علی اکبر

حمید سعدی

عبدالحمید مومن زاده

محسن شکیبا فر

فریبا قربانی

 

 

 

11

 

مهندسی نفت و شیمی

مهندسی نفت

مهندسی شیمی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی پیوسته

 

سید میلاد صالحی

پریا برومندی

میر حسن موسوی

برزوعسکری

فاطمه امیری

محمد دانشمند

مجتبی مسیح

امین ضمانت خیری

الیا کاظمی

امین احمدی

طالب برام

محمد خدادادی

احمد دارابپور

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

12

مهندسی برق

مهندسی برق

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

 

امیر رفعتی

ساسان قهقه راده

کورش قنبری

سید سجاد صالحی

معصومه دهقان

صمد محمودی برام

تورج طاهری

 

 

دانلود

 

 

 

دانلود

 

 

13

معارف اسلامی

تدریس دروس معارف اسلامی

 

علیار حسینی

شهرام دارابپور

حاجت سلیمانی

فاطمه اسدی

صادق خوشخو

احمد پوربرات

مریم توانانیا

رضا عبدالهی

کبری کریمی

 

دانلود

 

14

زبان انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

 

کارشناسی پیوسته

کارشناسی پیوسته

احسان عسکری

ایران کاشانی زاده

ویکتوریا منجزی

 

 

15

 

زبان و ادبیات فارسی

 

تدریس دروس فارسی عمومی

 

 

عبدالله مرادی

ایران قاضی زده

هلیا قربانی

 

 

16

فیزیک

ژئوفیزیک

فیزیک- نانوفیزیک

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

رامین یوسفی

احمد نیامدپور

پژمان مولایی

مهرداد کاوش

حسنعلی عظیمی

 

 

 

 

دانلود

 

17

شیمی

شیمی محض

 

کارشناسی پیوسته

 

عباس شیرمردی

جاوید منجزی

مهسا معیری

محمد رضا گنجه

 

 

18

ریاضی

ریاضیات و کاربردها

 

کارشناسی پیوسته

 

علی محمودی راد

محمد رحیمیان

رضا دهقان

محمود ابراهیمی

سمیه هستی

فریبرز اشرفپور

وجیهه محمدی

دانلود

دانلود

دانلود

 

19

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

 

مژگان قاسمی