• دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

معرفی مدیر آموزش

معرفی مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی:  بهار آلبا

تحصیلات :  فوق لیسانس علوم اجتماعی

سمت :   مدیرآموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد مسجدسلیمان

ایمیل :  BAHAR.ALBA@GMAIL.COM

تلفن همراه   :  09168834998

 

 

 )) شرح وظایف مدیرآموزش وتحصیلات تکمیلی ((

 1. نظارت کامل براجرای دقیق آیین نامه آموزشی وعلوم پزشکی و تحصیلات تکمیلی وابلاغ آن به کارشناس رشته و مدیران گروه های آموزشی .
 2. نظارت وارائه تقویم آموزشی صادره از طرف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی  از قبیل زمان انتخاب واحد ، حذف واضافه ، حذف اضطراری وبرگزاری امتحانات در هر نیمسال تحصیلی.
 3. تهیه دستور کار شورای آموزشی  و کمیسیون موارد خاص به عنوان دبیر شورا ها و کمیسیون ها .
 4. ارائه برنامه امتحانات با هماهنگی کارشناس  برنامه ریزی و رئیس دایره امتحانات.
 5. نظارت و بررسی کامل پرونده های داوطلبان ثبت نام شده در هرنیمسال با همکاری کارشناس خدمات آموزشی و تحویل آنها به بایگانی آموزش .
 6. نظارت دقیق برعملکرد بایگانی آموزش وکارشناسان رشته ها .
 7. اعلام اسامی دانشجویان ممتاز در پایان هرنیمسال وگزارش به اموردانشجویی جهت اخذ تخفیف شهریه .
 8. اعلام اسامی وارجاع پرونده های  دانشجویان فارغ التحصیل در پایان هر ترم به امورفارغ التحصیلان جهت صدور مدرک تحصیلی .
 9. نظارت برحسن اجرای سالم و دقیق برگزاری امتحانات در پایان هرترم .
 10. محاسبه حق التدریس اساتید با هماهنگی کارگزینی هیات علمی درپایان هر ترم و گزارش آنها به امور مالی جهت پرداخت حق الزحمه آنان .
 11. تشریح قوانین آموزشی درمقطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری  برای کارشناسان رشته ها وآموزش آنها .
 12. ارزیابی و عملکرد کارشناسان رشته ها ، مدیران گروه های آموزشی ، بایگانی های آموزش ، کارشناس برنامه ریزی ، امورکلاسها و دایره امتحانات درپایان هر ترم وگزارش آن به معاون آموزشی .
 13. ارائه سرفصل دروس به مدیران گروه جهت تعیین آرایش دروس رشته های مربوطه و ثبت آن درسایت دانشگاه جهت استفاده  دانشجویان .
 14. پیش بینی بودجه مورد نیاز آموزش و ارسال به موقع به معاونت پژوهشی و اداری ومالی با هماهنگی معاون آموزشی .
 15. محاسبه حق الزحمه عوامل اجرایی امتحانات با هماهنگی رئیس دایره امتحانات ومعاون آموزش وارسال آن به امور مالی جهت پرداخت .
 16. بررسی و چک کردن پرینت ها ی انتخاب واحد دانشجویان دراول ترم و تایید آنها وتحویل به بایگانی جهت درج  درپرونده دانشجویان براساس رشته و سال ورود .
 17. بررسی و چک کردن پرینت ها ی کارنامه ترمی دانشجویان درپایان ترم پس از اعلام نمرات توسط اساتید و تایید آنها برای تحویل به بایگانی جهت درج  درپرونده دانشجویان براساس رشته و سال ورود .
 18. بررسی وتایید کردن فرم های چک لیست ، فرم 2 ، کارنامه کل، فرم احراز هویت سازمان ، جهت درج در پرونده  دانشجویان در حال فارغ التحصیل .
 19. بررسی و پاسخ استعلام نمرات دانشجویان طبق ماده 56 آیین نامه آموزشی .
 20. اجرای دقیق آیین نامه آموزشی  رشته های طرح آموزش  معلمان وآیین نامه نظام آموزشی تمام وقت وپاره وقت .
 21. نظارت بر امور زیر مجموعه( ثبت نام ها ، امتحانات ، مطالعات وتصویب رشته ، برنامه ریزی آموزشی )
 22. کنترل و تائید پیش نویس کلیه مکاتبات در حوزه آموزش .
 23.  هماهنگی و ارائه گزارشات درخواستی به حوزه خدمات آموزشی سازمان مرکزی .
 24.  هماهنگی جهت برگزاری جلسات کمیسیون و شورای آموزشی .
 25.  مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان .
 26.  تهیه وتنظیم اصول کلی برنامه های دانشگاهی با همکاری شورای آموزشی و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب .
 27.  رسیدگی به برنامه های گروه های آموزشی و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها.
 28.  نظارت بر امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان و صدور گواهی اشتغال به تحصیل آنها.
 29.  نظارت برصدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات و گواهی مدرک تحصیلی .
 30.  نظارت بر ثبت نام و تعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه .
 31.  تهیه و تنظیم آمارو اطلاعات رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح .
 32. نظارت بر امور انتقال و مهمانی دانشجویان  با توجه به مقررات و ضوابط تعیین شده .
 33.  برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی به منظور مبادلات دانشجویی و آموزشی .
 34.  تهیه و تدوین مقررات خدمات آموزشی برای پیشنها د به شورای آموزشی دانشگاه جهت تصویب .
 35.  ایجاد و حفظ هماهنگی میان دانشکده ها و موسسات تابعه دانشگاه در مورد فعالیت های خدمات آموزشی .
 36.  ایجاد هماهنگی بین فعالیت های ادارات تابعه .
 37.  کنترل کار ادارات تابعه، پذیرش و مهمانی و نقل و انتقال دانشجو ، امور اداری و تحصیلی ، مشمولین و موارد خاص فارغ التحصیلان و آمار و خدمات رایانه ای از طریق اعمال نظارت بر کار آنها .
 38. نظارت بر کلیه فعالیت های واحد خدمات ماشینی اعم از صدور کارت موقت دانشجویی ، کارنامه ترمی ، لیست نمرات ، لیست حضور و غیاب .
 39.  نظارت بر دبیرخانه شورای آموزشی دانشگاه و تدوین مصوبات آن شورا و نظارت بر اجرای آن .
 40.  ابلاغ دوره پژوهشی به دانشجویان دکتری که آزمون جامع خود را با موفقیت  گذرانده اند .
 41.  انجام امور مربوط به انتقال پرونده دانشجویان انتقالی .
 42.  انجام امور مربوط به بررسی مدارک پزشکی دانشجویان ( در شرایط خاص ).
 43.  انجام مشاوره لازم به دانشجویان در حیطه وظایف .
 44. انجام مکاتبات لازم برای معرفی متقاضیان کارشناسی ارشد دانشگاه های دیگر جهت اخذ واحد به صورت میهمان با گروه مربوطه و ارسال نمرات دریافتی حسب مورد به دانشگاه مبداء .
 45.  انجام وظایف محوله از طرف مدیریت و مقام های مافوق .
 46.  بررسی پرونده های دانشجویان دکتری در مرحله آزمون جامع و فراغت از تحصیل .
 47.  بررسی و اعلام نظر در خصوص حذف درس یا دروس خارج از تاریخ مقرر در تقویم دانشگاهی ( در شرایط خاص ).
 48. تشکیل و تکمیل پرونده دانشجویان پذیرفته شده جدید الورود .
 49.  تنظیم و پیگیری کارهای مربوط به کمیته های مختلف بررسی مسائل آموزشی  و اعلام نتیجه به مراجع ذیربط .
 50.  تهیه گزارش کارشناسی پرونده داشجویان در صورت لزوم .
 51.  ثبت مشخصات تحصیلی دانشجویان جدیدالورود در سیستم جامع آموزشی سیدا .
 52.  درخواست تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی دانشجو از آموزش و پرورش و دانشگاه ها و آموزشکده ها.
 53.  صدور حکم اخراج دانشجویان دکتری در صورت تکرار عدم قبولی در آزمون جامع  .
 54.  صدورحکم دانشجویان مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد درصورت تکرار مشروطی بیش از حد مجاز.
 55.  صدور حکم اخطار برای دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها اتمام یافته است .
 56.  صدور حکم اخطار یک ماهه برای دانشجویانی که عدم مراجعه هستند .
 57.  صدور حکم انصراف از تحصیل بر اساس تقاضای کتبی دانشجو .
 58. صدور حکم مرخصی با احتساب و بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویان بر اساس ضوابط موجود .
 59. صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان بر حسب مورد و بر اساس تقاضای دانشجو .
 60.  صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان متقاضی شرکت در کنکور دوره دکتری .
 61.   صدور مجوز برگزاری امتحان جامع .
 62.  صدورمجوزبرگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد .
 63.  صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری و معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه مذکور .
 64.  کنترل انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی .
 65.  کنترل عناوین و گرایش دانشجویان جدیدالورود پذیرفته شده .
 66.  کنترل مدارک آزمون جامع دانشجویان .
 67. کنترل مدارک صلاحیت علمی دانشجویان متقاضی استفاده از امتیاز ممتاز جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر .
 68. کنترل مدارک فراغت از تحصیل مقطع قبل پذیرفته شدگان در زمان ثبت نام .
 69. کنترل مشخصات شناسنامه ای دانشجویان جدیدالورود در سیستم جامع آموزشی سیدا و انجام تصحیح در صورت وجود اشکال .
 70.  کنترل نمرات ارسالی دانشجویان از طرف دانشگاه ها وآموزشکده های تابعه در سیستم نرم افزاری سیدا .

 


لینک دانلود فایل