• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

دکترای تخصصی

سوالات متداول دکترای تخصصی

 

 1. کل واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی چه تعداد است؟

دوره دکتری تخصصی در دومرحله صورت می گیرد.

مرحله اول : آموزشی

در این مرحله تا ورودی های سال 93 دوره آموزشی  بین 18 تا 22 واحد با نظر گروه آموزشی و از ورودی های 94 به بعد بین 15 تا 18 واحد درسی نظر گرفته شده است.

مرحله دوم: پژوهشی

این دوره یعنی تدوین رساله که تعداد واحد های آن تا ورودی های 93 بین 18 تا 24 واحد و ورودی های 94 به بعد حداکثر 21 واحددر نظر گرفته شده است.

2. در خصوص دروس جبرانی مقطع دکتری تخصصی به اختصار توضیح دهید.

تا ورودی های 93 تا 10 واحد با نظر شورای گروه آموزشی ولی از ورودی های 94 به بعد 4 واحد جبرانی الزامی و تا سقف 6 واحد بر اساس سند پذیرش که دروسی زیر 33/33 درصد دانشجو در آزمون ورودی نمره کسب کرده اند.

3. نمره قبولی در دکتری تخصصی چند است؟

کلیه دروس جبرانی و اصلی 14 می باشد. 

4. معدل کل ترمی من باید چند باشد تا مشروط نشوم؟

حداقل 16 می باشد.

5. تا چند درس می توان در جلسه امتحان غیبت کرد؟

غیبت در جلسه امتحان در کلیه دروس اعم از جبرانی و اصلی به منزله صفر است.

6. آیا قبولی در یکی از آزمونهای زبان یکی از شروط لازم آزمون جامع دوره دکتراست؟

بله. فقط در صورت اخذ نمره 40 تا 49 آزمون EPT با تعهد در آزمون جامع می توانید شرکت نمائید.

7. آزمون جامع در چه نیمسالی برگزار می شود؟

بعد از سه ترم آموزشی در نیمسال چهارم

8. آیا دکتری پِژوهش محور دارای کلاس درس است؟

بله ، بین 3 الی 8 واحد با تایید استاد راهنما، گروه و معاون آموزشی دانشگاه

9.آیا گذراندن درس وصیت نامه حضرت امام(ره) اجباری است ؟

همه دانشجویان در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی ملزم به گذراندن وصیت نامه حضرت امام(ره) هستند مگر آنکه این درس را در یکی از مقاطع قبلی گذرانده باشند.

 

 در صورت هر گونه سوالی دانشجو بایستی به کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی و خدمات آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.