• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

مطالب طنز

 

مدرن ترین شیوه جلوگیری از تقلب

taghlob.JPG

 

مراحل درس خواندن

taghlob1.JPG

 

حالت چشم دانشجویان دختر و پسر

 

 

هنگام درس دادن استاد سر کلاس:

(-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-)

وقتی استاد خبر امتحان رو میده:

(o.O) (o.O) (o.O) (o.O) (o.O) (o.O)

موقع امتحان:

(←.←) (→.→) (←.←) (→.→) (←.←) (→.→)

وقتی استاد موقع امتحان حواسش جمع میکنه واسه مچ گیری:

(↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓)
هنگامی که نمره ها رو میزنن:

(͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏)

   ایام امتحانات برخی دانشجویان پسر
taghlob2.JPG