• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

مهم ترین نکات آموزشی

  

نظام آموزشی دانشگاه:

–  آموزش در دانشگاه بر اساس نظام واحدی است دانشجویی که در هر درس کمتر از 10 بگیرد (استثنائا آشنایی با قرآن کریم 12) ملزم به تکرار آن درس است.

–  برای یک واحد درس نظری یک ساعت و برای هر واحد عملی بین 2 تا 4 ساعت کلاس برگزار  می شود بدیهی است شهریه آنها نیز با هم متفاوت است.

–  برای هر واحد درس 16 جلسه کلاس و یک جلسه آزمون خواهید داشت.

–  دانشجویانی که بیش از 16/3 کلاسها را غیبت داشته باشند از آزمون آن درس محروم خواهند بود.

–  هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی به استثناء طرح آموزش معلمان و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است.

 

دروس پیوسته و مستقل و هم نیاز:

– دروس مستقل، دروسی است که انتخاب آن وابسته به گذراندن دروس دیگری نیست.

– در برخی از رشته ها برخی از دروس را باید با هم یعنی به صورت هم نیاز گرفت.

– برخی از دروس در سرفصل پیشنیاز دروس دیگر تعریف شده اند و برای گذراندن آنها لازم است درس قبلی را دانشجو گذرانده باشد در غیر این صورت درس انتخاب شده حذف می گردد.

توجه: اگر دانشجو درس پیشنیاز را در ترم های گذشته اخذ نموده باشد ولی بدلایلی از جمله غیبت امتحانی و یا اخذ نمره ی مردودی در آن درس، موفق به گذراندن آن درس نشده باشد، فقط در صورتی می تواند درس بعدی را انتخاب واحد نماید که درس پیشنیاز را نیز در همان نیمسال انتخاب واحد نماید. ( بطور مثال اگر دانشجو درس ریاضی عمومی 1 را در یک نیمسال انتخاب واحد نموده باشد ولی نمره قبولی در آن کسب ننماید، در صورت انتخاب درس ریاضی عمومی 2 که پیشنیاز آن درس ریاضی عمومی 1 است، لازم است درس  ریاضی عمومی 1 و ریاضی عمومی 2 را باهم انتخاب نماید و در صورت عدم انتخای درس ریاضی عمومی 1 ، درس ریاضی عمومی 2 دانشجو نیز حذف خواهد شد.

  

انتخاب واحد:

– دانشجویان مؤظفند فقط در روزها و یا ساعت هایی که آموزش اعلام می دارد نسبت به ثبت نام و گرفتن واحد برای ترم بعد اقدام کنند.

– حداقل واحد برای دانشجویان پاره وقت 10 واحد و برای دانشجویان تمام وقت  12 واحد و طرح آموزش معلمان 8 واحد است.

– دانشجویی که معدل نمره های یک نیمسال وی کمتر از 12 باشد و حداقل واحد مجاز را اخذ کرده باشد باشد در آن نیمسال مشروط نامیده می شود و چنین دانشجویی نمی تواند در ترم بعد بیش از 14 واحد (آموزش معلمان 10 واحد) بگیرد.

–  به دانشجویانی که معدل بالای 12 داشته باشند باشند. اجازه گرفتن واحد تا 20 واحد داده می شود و اگر معدل آنان بالای 17 باشد می توانند تا 24 واحد نیز انتخاب کنند. (به استثنای طرح آموزش معلمان) .

– دانشجویی که جهت فارغ التحصیل شدن بیشتر از 24 واحد(بجز قران و وصایا) باقیمانده ندارد حتی اگر در نیمسال قبل مشروط شده باشد و یا درس های پیش نیاز و یا هم نیاز در آن ها باشد می تواند همه ی 24 واحد را در نیمسال آخر اخذ کند.

 

حذف و اضافه:

– دانشجو می تواند در روز حذف و اضافه با موافقت گروه تعدادی از دروس را حذف و تا سقف مجاز واحد اضافه کند.

 

حذف ترم:

حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که دانشجو بنا به تشخیص شورای آموزشی واحد قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد در این حال نیمسال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب می شود.

امتحانات( به جز برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی):

غیبت موجه و غیر موجه تا 3 درس در جلسه آزمون هر درس موجب حذف آن درس می شود و غیبت بیش از 3 جلسه با ارایه مدارک و مستندها مبنی بر موجه بودن غیبت برای درس چهارم به بعد با موافقت شورای آموزشی قابل حذف بی اثر خواهد بود در غیر این صورت غیبت غیر موجه در آن درس لحاظ می شود و نمره درس صفر می شود.

– پس از اعلام نتایج امتحانات می توانید حد اکثر تا یک هفته درخواست تجدید نظر بدهید.

– نمره امتحانی پس از ارائه لیست نهایی به امتحانات غیر قابل تغییر است.

 

نکته مهم: با عنایت به بخشنامه شماره  16430/40  مورخ 6/2/82 در صورتی که دانشجویی در ترم تابستان با استفاده از سهمیه دانشجویی به حج عمره مفرده عزیمت می شود به شرطی که در کلاس های درس شرکت کرده و فقط به خاطر همزمانی ایام حج با زمان امتحان ها نتواند در جلسه امتحان حاضر شود می تواند با هماهنگی گروه آموزشی و استاد مربوط، قبل از آغاز نیمسال اول سال تحصیلی آینده در زمانی مناسب در امتحان های عقب مانده شرکت کند.

 

طول دوره:

طول دوره برای کارشناسی پیوسته  4 سال، حد اکثر 6 سال است و برای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2 سال و حداکثر 3 سال خواهد بود.

 

مرخصی تحصیلی:

هر دانشجو می تواند در طول دوره کاردانی و کارشناسی نا پیوسته حداکثر 2 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 4 نیمسال با موافقت آموزش واحد از مرخصی استفاده کند.

 

یک توصیه مهم:

– تقاضا می شود جهت پیشگیری از مسایل مختلف آموزشی در اولین فرصت نسبت به تهیه آئین نامه آموزشی و لیست دروس مربوط به رشته خود از کارشناس رشته و یا سایت دانشگاه اقدام کنید و به طور دقیق آنها را مطالعه و مورد توجه قرار دهید.

– مدیر هر یک از گروه های آموزشی و کارشناس آموزش مربوط آماده پاسخگویی به سؤال های احتمالی شما در زمینه های آموزش هستند.