• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

نکته های آموزشی جهت اساتید

  

1)   در فرصت اعلام شده توسط اداره امتحانات و قبل از شروع امتحانها، اسامی دانشجویان حذفی (حذف غیبت بیش از 3 جلسه) را به صورت کتبی به اداره امتحانات اعلام کنند. (بند 3 آیین نامه امتحانات)

2)      سؤالها با فونت Nazanin ‌ سایز 13 تایپ شوند.

3)      برای درسهایی که چند مدرس به طور مشترک تدریس داشته اند، سعی شود با هماهنگی گروه آموزشی مربوط، سؤالها به طور مشترک طرح شود.

4)      سؤال های پایان ترم در پاکت مخصوص طرح سؤال فقط به رییس اداره امتحانات آقای حسنی تحویل داده شود.

5)      طبق ماده 39 آیین نامه آموزشی بارم هر سؤال به صورت مجزا مشخص شود.

6)   برای جلوگیری از تقلب احتمالی، در آزمونهای تستی که در خود برگ سؤال پاسخ داده می شوند، سؤالها بدون شماره طرح شده و همچنین پس از تصحیح و به هنگام تحویل اوراق امتحانی به اداره امتحانات کلید سؤالها نیز تحویل داده شود.

7)   برای درسهایی که در سرفصل درس قسمتی از ارزیابی درس توسط پروژه و یا تحقیق تعریف شده است، همگی پروژه ها یا تحقیق های مربوط به هر درسی تا قبل از پایان کلاسها از دانشجویان در کلاس درس تحویل گرفته شود زیرا هیچ گونه پروژه یا تحقیقی در روز آزمون از دانشجویان گرفته نخواهد شد و دانشجو حق آوردن آن به جلسه آزمون را ندارد.

8)   استاد مؤظف است کلیه نمره های امتحانی را در وب سایت دانشگاه ثبت کرده و سپس لیست نمره را با خودکار مشکی و با خط خوانا تنظیم کرده و حداکثر 7 روز پس از برگزاری امتحان، به همراه اوراق امتحانی تحویل اداره امتحانات دهد و به کلیه اعتراض های مربوط به هر درس پاسخ دهد.

تبصره 1: اداره امتحانات از پذیرفتن لیست نمره هایی که دارای خط خوردگی، مخدوش و لاک گرفته معذور است.

تبصره 2: پرداخت حق التدریس به استادان وابسته به ارائه لیست نمره و اوراق امتحانی است.

9)   نمره نهایی شامل کلیه موارد از قبیل میان ترم، فعالیت کلاسی و نمره پایان ترم است. چنانچه در این موارد اشتباهی صورت گیرد مدرس مربوط باید پاسخگو باشد و اداره امتحانات در این خصوص مسؤولیتی نداشته، لذا خواهشمند است هنگام وارد کردن نمره ها دقت لازم صورت پذیرد.

10) لیست نمره و صورتجلسه حضور و غیاب آزمون های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی تنها به شخص استاد تحویل داده می شود. و در هنگام امضای صورتجلسه حضور و غیاب توسط دانشجویان نظارت کافی به عمل آید.

11)  آزمون های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی می باید در زمان های تعیین شده از سوی اداره امتحانات برگزار شوند.

12) جهت جلوگیری از فقدان و یا جابجا شدن اوراق امتحانی در جلسه امتحان و یا هنگام تحویل اوراق امتحانی از اداره امتحانات، در حضور منشی حوزه امتحانی یا فرد تحویل دهنده در اداره امتحانات کلیه اوراق شمارش شده و  بسته اوراق به طور کامل به همراه لیست نمره و صورتجلسه آزمون تحویل گرفته شود.  

13) لازم است کلیه نمره ها قید شده در پاسخنامه امتحانی و نمره ثبت شده در لیست نهایی یکسان باشد. (در پاسخنامه جمع نمره های میان ترم، پایان ترم و فعالیت کلاسی نوشته شود.)

14)  حداکثر وقت جهت برگزاری آزمون 2 ساعت در نظر گرفته شود.

15)  روی لیست نمره ها قبل از تحویل به اداره امتحانات با چسب شفاف پوشانده شود.

16)  در صورتی که در آزمون پایان ترم جلوی نام دانشجو غیبت قید نشده باشد و یا این که در لیست دانشجویان متخلف در جلسه امتحان نیز نبوده و همچنین برگه امتحانی ایشان موجود نباشد، جهت روشن کردن چگونگی دانشجو، موضوع در اسرع وقت به آگاهی اداره امتحانات رسانده شود.

17)  در خصوص برگزاری آزمون جزوه باز، نوع کتاب، جزوه، فرهنگ لغت کاملاً روی پاکت توضیح داده شود.

18)  چنانچه آزمون نیاز به ماشین حساب داشته باشد نوع آن(ساده- مهندسی) حتماً مشخص گردد و روی پاکت توضیح داده شود.

19)  چگونگی نمره باید به طور کامل مشخص باشد و از گذاشتن خط تیره یا خالی گذاشتن نمره خودداری شود.

20) هر یک از درسهای نظری و عملی نمره مستقل دارند اما نمره دروس نظری – عملی که یک درس محسوب می شوند معدل دو قسمت نظری و عملی و با توجه به ضریب های هر کدام است.

21)  ارسال لیست نمره ها از غیبت فاکس و یا پست کردن آن ها تخلف آموزشی محسوب می شود و از این امر خوداری شود.

22)  حضور استادان در جلسه آزمون الزامی است.

23) لازم به ذکر است که مدرسان محترم مجاز به به کارگیری سؤال های تکراری سالهای قبل نمی باشند، کمیته نظارت و ارزیابی امتحانات سؤالهای مدرسان محترم را بررسی کرده در صورت مشاهده سؤال های تکراری طرح شده در امتحانهای ترمهای گذشته، مراتب جهت طرح در کمیته انتظامی استادان، منعکس خواهد شد.

24)  برای درس نظری حداکثر یک نمره از بیست نمره به نمره کلاسی تعلق می گیرد و در صورتی که استاد با هماهنگی اداره امتحانات، آزمون میان ترم برگزار کرده باشد، تا حداکثر 5 نمره از 20 نمره ی آزمون را می توان با ارایه لیست حضور و غیاب و اوراق امتحانی و لیست نمره میان ترم اختصاص داد.

·         توجه: اختصاص قسمتی از نمره ی پایان ترم به سخنرانی، پروژه و یا تحقیق در درس نظری ممنوع است و فقط در صورتی می توان قسمتی از ارزیابی را به موارد خارج از ماده 39 اختصاص داد که علاوه بر ذکر شدن آن در سرفصل، ضمن تحویل صورتجلسه ای از طرف گروه به شورای آموزشی به همراه کپی سرفصل موضوع تأیید شده باشد و میزان قابل اختصاص به مورد مشخص شود که در صورت تأیید شورای آموزشی قابل اجرا است. در غیر این صورت نمره ی اختصاص داده شده به پروژه و تحقیق با رأی شورا حذف خواهد شد.

25)  در صورتی که استاد قسمتی از نمره درس نظری مغایر با سرفصل درس به تحقیق یا پروزه یا سخنرانی اختصاص دهد، عواقب ناشی از عدم رعایت ماده 39 با استاد است و در صورت مطرح شدن موردی از اعتراض نمره در شورای آموزشی، بررسی بدون در نظر گرفتن نمره پروژه یا تحقیق صورت می گیرد.

26) برخی سؤال های احتمالی که در حین تصحیح اوراق امتحانی یا موقع ثبت نمره که ممکن است برای استادان محترم پیش بیاید، در زیر اشاره می شود:  

الف) موقع ثبت نمره، دانشجویی که نام ایشان در لیست نمره ها نیست ولی در سایت است.

پاسخ : موضوع به اداره امتحانات آگاهی داده شود.

ب) موقع ثبت نمره، دانشجویی که نامش در سایت نیست ولی در لیست نمره ی امتحانات است.

پاسخ : اگر آن دانشجو جزو غایبان مندرج در لیست روز آزمون باشد طبیعی است که در سایت نام ایشان نخواهد بود و جای نگرانی نیست ولی اگر جزو غایبان نباشد به ادارهُ امتحانات آگاهی داده شود و ممکن است به خاطر برخی محدودیتهای آموزشی یا انصراف دانشجو پس از امتحان باشد.

ج) موقع تصحیح برگه های امتحانی برخی موارد مشکوک زیر که ممکن است مشاهده شود که خواهشمند است موضوع را به اداره امتحانات آگاهی دهید:

1- پاسخنامه طرح قدیم دانشجو مُهر نداشته باشد.

2- برگه امتحانی دانشجویی ممکن است با برگه های بقیه دانشجویان متفاوت باشد و یا برگه های اضافی غیر عادی