• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

موارد تخلفاتی

  

با آرزوی موفقیت روز افزون برای دانشجویان گرامی در کلیه مراحل زندگی توجه دانشجویان را به موارد انضباطی زیر در آزمون های میان ترم و پایان ترم جلب می کند:

 

takhalof.JPG

 

تقلب در امتحان(میان ترم و پایان ترم)
شرکت به جای دیگری در جلسه امتحان
فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان
خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیر واقعی روی برگه امتحانی
داشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه جعلی یا کپی گرفته شده
جابجایی صندلی و یا شماره صندلی
همراه داشتن یاداشت به هر شکلی، خواه کاربردی داشته باشد یا نداشته باشد.
نوشتن هر گونه آگاهی های بر روی قسمت هایی از لباس، کارت ورود به جلسه، کف دست، صندلی و…
عکس برداری، یاداشت سؤالها
به کارگیری هر نوع برگ و یا کاغذ چرک نویس که مهر اداره امتحانات بر روی آن نباشد.
رد و بدل کردن برگ سؤال و یا پاسخنامه با دیگر دانشجویان
به کارگیری هر گونه نوشته، یادداشت ، جزوه و کتاب غیرمجاز و یا رد و بدل کردن کتاب و جزوه در امتحانهایی که به صورت جزوه باز برگزار می شوند.
استفاده و یا همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یادداشت، تلفن همراه، هندزفری، ام پی تری پلیر،  ماشین حساب (ماشین حساب فقط با اجازه استاد)
رد و بدل کردن وسایل نوشت افزاری و ماشین حساب بین دانشجویان در جلسه آزمون
ترک جلسه آزمون پس از رؤیت سؤالها و قبل از امضای لیست حضور و غیاب
خروج و بازگشت غیرمجاز به جلسه آزمون  
نگاه کردن به روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی یا کمک به دیگران در پاسخگویی سؤالها
برقراری اخلال و نا به سامانی(بی نظمی) به هر شکلی که موجب بر هم زدن جلسه امتحان شود.
بی احترامی و بی حرمتی و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی و برگزارکنندگان آزمون

 

توجه به موارد ذکر شده برای دانشجویان الزامی است و عدم رعایت آنها موجب معرفی دانشجو به کمیته انضباطی و صدور رأی برای وی خواهد بود.