• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

امتحانات پایان ترم

امتحانات پایان ترم

 

 

 payanterm.JPG

 

ضمن آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان گرامی، در راستای هر چه بهتر برگزار شدن آزمون های پایانی، توجه شما عزیزان را به نکته ها و توصیه های زیر جلب می کند:

امتحانات پایان نمیسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.
برای برقراری نظم و آرامش و رعایت مقررات در امتحانات و کاربرد کامل شما از زمان مفید امتحان، درب حوزه‌های امتحانی 15 دقیقه قبل از شروع آزمون باز شده بنا بر این توصیه می‌شود برنامه حرکت و حضور خود در جلسه های امتحانی را طوری تنظیم فرمایید که حداکثر 30 دقیقه قبل از شروع آزمون در دانشگاه، و حداکثر 15 دقیقه قبل از شروع آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشید.
قبل از ورود به جلسه شماره صندلی خود را به خاطر سپرده و پس از ورود به جلسه، آرامش را حفظ کرده و بر روی صندلی خود استقرار یابید در غیر این صورت غایب محسوب خواهید شد در صورت هر گونه مشکلی در شماره صندلی ها هر چه سریعتر مشکل را با مدیر سالن جلسه در میان بگذارید.
به همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون در هر جلسه الزامی است و دانشجو مؤظف است آن را در هنگام ورود به جلسه آزمون به رؤیت مسؤولان جلسه رسانده و سپس آن را بر روی سینه خود بچسباند.

تبصره 1: دانشجویانی که به دلیل مشکل مالی موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نشده اند جهت ورود به جلسه آزمون، می باید تأییدیه مالی از امور شهریه واحد گرفته و جهت تعیین شماره صندلی خود به مدیر سالن حوزه امتحانی مراجعه کنند.

تبصره 2: دانشجویان مهمان می بایست در هنگام انتخاب واحد یک قطعه عکس به آموزش واحد تحویل داده تا در زمان امتحانها همانند دیگر دانشجویان با کارت ورود به جلسه عکس دار در سالن امتحانها حضور یابند.    

به همراه داشتن اصل کارت دانشجویی که حاوی هولوگرام تمدید کارت در نیمسال تحصیلی جاری باشد برای شرکت در جلسه ضروری است.  دانشجویانی که اصل کارت دانشجویی خود را به همراه نداشته و یا کارت دانشجویی آنان فاقد هولوگرام تمدید می باشد لازم است کارت شناسایی عکس دار (کارت ملی، گواهی نامه، گذرنامه، شناسنامه) همراه داشته باشند.
مدت زمان مجاز به پاسخگویی، در بالای برگه سؤال ها توسط استاد هر درس، تعیین شده است. لطفا برنامه پاسخگویی خود را طوری تنظیم فرمایید که از وقت مشخص شده، به بهترین وجه استفاده کنید و به محض اتمام وقت امتحان، برگه خود را به مراقبان محترم تحویل دهید.
در آزمون هایی که به کارگیری ماشین حساب، جزوه، کتاب یا ابزارهای خاصی، مجاز باشد، مراتب توسط استاد، به طور دقیق در سر برگ سؤال ها تصریح شده است. بدیهی است، خارج از موارد مشخص شده، به کارگیری هیچ ابزار یا وسایل کمکی مجاز نیست.
دانشجو مؤظف است مشخصات کامل خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، مشخصه امتحانی، سال و نیمسال تحصیلی را به دقت در پاسخنامه و برگه سؤال درج کند.
امضای لیست حضور و غیاب به معنای حضور در جلسه آزمون است و عدم امضای لیست حضور و غیاب به منزله غیبت در آزمون بوده لذا هر دانشجوی حاضر در هر جلسه لازم است لیست حضور و غیاب آزمون را با خودکار امضا کند. صورتجلسه آزمون در طول جلسه توسط مراقبان محترم در اختیار شما قرار خواهد گرفت. چنان چه به هر دلیل نام شما در صورتجلسه موجود نبود، مراتب را به مدیر سالن آگاهی داده و پس از پایان آزمون نیز موضوع را از طریق اداره امتحانات پیگیری کنید تا موضوع به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
در صورت دریافت برگ اضافه مشخصات کامل خود را بر روی آن نوشته و در هنگام تحویل پاسخنامه از عوامل اجرایی بخواهید برگ اضافه را به پاسخنامه الصاق کنند.
هر دانشجوی حاضر در جلسه لازم است برگه امتحانی خود را فقط به مراقب مربوط تحویل دهد.
طبق ماده 35 آیین نامه آموزشی،غیبت تا 3درس در آزمون های پایان ترم موجب ثبت به صورت غیبت موجه آن درس در کارنامه   می شود و تأثیری در معدل آن ترم نخواهد داشت.(بجز رشته های علوم پزشکی از جمله مامایی و پرستاری)
چنان چه دانشجویی در آزمون غیبت داشته باشد، به هیچ گونه از وی آزمون مجدد به عمل نخواهد آمد.
از استادان محترم خواسته شده در طراحی سؤال ها به گونه ای عمل کنند که سؤال ها به صورت کامل گویا بوده و نیاز به توضیح نداشته باشد. با این وجود چنانچه ابهامی در برخی از سؤال ها وجود داشته باشد، به هنگام حضور استاد و یا کمک استاد در جلسه می توانید با بالا نگه داشتن دست خود از ایشان درخواست شود به سؤال های مبهم رسیدگی کند. در صورت عدم حضور استاد، به مدیر سالن مشکل را آگاهی دهید و در صورت رفع نشدن ابهام، لطفا با فرض مورد نظر خود به سؤال مربوط پاسخ دهید و موارد ابهام و فرض خود را در برگه آزمون برای استاد شرح دهید تا به هنگام تصحیح و ارزیابی برگه شما مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع در صورت مواجهه با هر نوع مشکل احتمالی در نهایت آرامش از مراقبان محترم بخواهید تا با هماهنگی مدیر سالن به موضوع رسیدگی کنند.
رعایت شؤون دانشجویی و اسلامی الزامی است.
رعایت سکوت و آرامش در جلسه آزمون الزامی است.
مدیر سالنحاضر در جلسه آزمونبهعنواننمایندهتامالاختیار ادارهامتحاناتمحسوبمیشود، رعایتاحترامونهایت همکاریبا ایشانالزامیاست.
حوزه آموزش این واحد دانشگاهی نهایت اهتمام خود را در برنامه ریزی و اجرا به کار بسته تا شرایطی را فراهم آورد که شما عزیزان بتوانید در فضایی آرام و منظم، آموخته های خود را در پاسخگویی به سؤال ها به کار بندید و فصل خوبی را پشت سر گذارید.

 

این اطلاعیه به منزله ابلاغ به کلیه دانشجویان است و عدم آگاهی از آن مانع از  اجرای مقررات نخواهد شد.