• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

وقت مراجعه

  

 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی  15:30

 

در وقت اذان، اداره امتحانات 45 دقیقه جهت ادای نماز و صرف ناهار تعطیل است.