• سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

اسامی مدیران گروه

اسامی مدیران گروه

 

 

ردیف     

نام و نام خانوادگی                 

رشته یا رشته های تحت سرپرستی      

1

رضا سلطانی

رشته مهندسی صنایع- تولیدصنعتی

2

صابر ملاعلی زاده

 مهندسی صنایع تحلیل سیستمها و کارشناسی ارشد صنایع

3

دکتر برزو عسگری

رشته مهندسی نفت

4

میلاد آبتین

رشته مهندسی برق 

5

علی رضا مرادی جاوید

رشته معماری

6

علی اکبر سرقلی

رشته حسابداری کارشناسی

7

سید احسان عسگری  

رشته زبان انگلیسی

8

سیده مولود رسولی قهفرخی

رشته پرستاری

9

ندا داوری دهکردی

رشته مامایی

10

محمد رحیمیان

رشته ریاضی

11

محمد حسین محبی

رشته آموزش ابتدایی

12

محمد رضامهرکوشا

رشته صنایع فلزوساخت تولید

13

شیرین زیلایی

رشته تربیت بدنی

14

پریا برومندی

رشته مهندسی شیمی

15

عباس شیرمردی

رشته علوم تجربی و شیمی محض

16

محسن پورنیا

رشته زیست شناسی

17

 مهرداد کاوش

 فیزیک

18

احسان پورعلی اکبر

رشته مهندسی کامپیوتر

19

عبد الله مرادی

ادبیات فارسی

20

سید منصور موسوی

دینی و عربی

21

علی رضا سوهانی

ساختمان

22

محسن رحیم پور

مکانیک خودرو

23

صادق خوشخو

معارف اسلامی