• دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

اخبار

نکات قابل توجه دانشجویان در امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95

نکات قابل توجه دانشجویان در امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95

 امتحانات پایان ترم دانشگاه از روز شنبه 18/10/95 آغاز و تا روز شنبه 2/11/95 ادامه دارد.  کلیه امتحانات در روزهای شنبه تا چهارشنبه در 4 نوبت به شرح زیر برگزار می شوند:  نوبت اول: از ساعت 8:30 الی 10:30  نوبت دوم: از ساعت 11 الی 13  نوبت سوم: از ساعت 14 الی 16  نوبت چهارم: از ساعت 16:30 الی 18  محل برگزاری امتحانات: کلاس های ساختمان فنی مهندسی و آموزش دانشگاه

ادامه مطلب