انتخاب وب سایت
نمایش بر اساس 

جستجو در عنوان آئین نامه
 تعیین تشویق و رکود هیات علمی
دانلود تعیین تشویق و رکود هیات علمی
دوشنبه 3 خرداد 1395
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ماموریت و انتقال هیات علمی
دانلود آیین نامه ماموریت و انتقال هیات علمی
دوشنبه 3 خرداد 1395
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تربیت بدنی
بخشنامه
يکشنبه 9 اسفند 1394
دانلود فایل پیوست
 دانلود بخشنامه آزمون های مورد تایید دانشگاه
دانلود آزمون های مورد تایید دانشگاه
شنبه 17 بهمن 1394
دانلود فایل پیوست
 تشکیل کمیته ترفیعات هیات علمی
دستورالعمل اجرایی روند بررسی پرونده های مربوط به اعطای ترفیع سالیانه
سه شنبه 1 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 وظایف مدیران گروه
بخشنامه
سه شنبه 1 دى 1394
دانلود فایل پیوست